Aktualności

baner-2022-02-1
Image Slide 1
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ogłoszenia

Filmy

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami

Ośrodek jest zespołem placówek kształcących dzieci i młodzież niesłyszącą, w skład których wchodzi:
0. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia dla dzieci w wieku od urodzenia po wiek szkolny
1. przedszkole
2. szkoła podstawowa
3. szkoła przysposabiająca do pracy
4. szkoła branżowa I i II stopnia – o różnych kierunkach
5. liceum ogólnokształcące
6. technikum w czterech kierunkach
7. szkoła policealna
W Ośrodku jest internat dla tych wychowanków, których domy rodzinne są oddalone. Wychowankowie wracają do domów na weekendy (internat pracuje w dniach nauki szkolnej od niedzieli wieczorem do piątkowego popołudnia).
Ośrodek kształci według tej samej podstawy programowej, jaką realizują dzieci we wszystkich szkołach w Polsce. Uczą się tu zarówno uczniowie niesłyszący i głusi, jak i niedosłyszący. Coraz większą grupę uczniów stanowią dzieci zaimplantowane.
Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dostosowane są zarówno pod względem metody nauczania, jak i językowym do możliwości i potrzeb każdego z uczniów.
W Ośrodku równolegle z edukacją prowadzona jest rewalidacja, którą zapewniają nie tylko świetnie wykształceni i przygotowani nauczyciele i wychowawcy, ale i szerokie grono specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej itp.