Szkoła Branżowa  I stopnia 
(dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

W chwili obecnej prowadzimy kształcenie w trzech kierunkach zawodowych oraz zapewniamy możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych.

Do tej pory kształciliśmy witrażystów, kucharzy małej gastronomii, restauratorów mebli antycznych, poligrafów oraz mechaników samochodowych.
Obecnie oferujemy następujące kierunki:

* kucharz – nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz, mgr Katarzyna Krupińska, mgr Ireneusz Talaga


* krawiec – nauczyciel prowadzący: mgr Marzena Frydrych, mgr Grażyna Fedeczko


* stolarz – nauczyciel prowadzący:  mgr inż. Piotr Kondratowicz, mgr inż. Wojciech Dobrowolski

* zobacz też: klasy wielozawodowe

Szkoła branżowa kończy się państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczniowie otrzymują nie tylko świadectwa ukończenia szkoły, ale również dyplomy zawodowe.

Uczniowie nie płacą za praktyczną naukę zawodu.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, a nasi nauczyciele zawodu są również egzaminatorami.

Wzory dokumentów potrzebnych do zapisu do szkoły znajdują się na stronie REKRUTACJA