Dech w piersiach zapierały ekwilibrystyczne wyczyny na scenie, ale to, co się działo potem…. gdy goście użyczyli nam swoich monocykli….

To przejdzie do historii …