Bronisław Wójcik - portret

B r o n i s  ł a  w   W ó j c i k 

Absolwent liceum ogólnokształcącego – rocznik 2014.
Bronek zawsze zaskakiwał celnym spojrzeniem, spostrzegawczym okiem –
z ręką przyklejoną do aparatu stawał się cichym obserwatorem rzeczywistości i jej elementów widzianych w innym świetle, w innej perspektywie.

Zaskoczył serią fotografii z cyklu autoportret, poszukiwaniem nowych form wyrazu – bezkompromisowym spojrzeniem na siebie
i inspiracjami, jakie poprzez autoportret się ujawniają – literackie, historyczne, turpistyczne.

Ostatnio wrócił do swoich pasji związanych z filmem i animacją filmową
i należy się spodziewać, 
że zaskoczy swoich odbiorców jeszcze niejednym niestereotypowym spojrzeniem
w miarę, jak będzie przybywało mu narzędzi i umiejętności technicznych.