STOLARSTWO

Kształcenie w kierunku stolarskim na poziomie szkoły branżowej trwa trzy lata.
Dzięki doświadczonym nauczycielom o wielu specjalnościach oraz bogato wyposażonym i wciąż unowocześnianym pracowniom stolarskim,
uczniowie poza programem nauczania mogą zdobywać umiejętności z zakresu dziedzin pokrewnych,
czego dowodem są liczne wystawy i kiermasze wyrobów stolarskich zachwycające wszystkich,
którzy mogą w nich uczestniczyć.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* bogato wyposażoną pracownię i warsztaty szkolne

* budowę i naprawę stolarki budowlanej

* renowację mebli antycznych

* galanterię drzewną

* dodatkowe szkolenia i warsztaty (np. techniki malarskie)

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.