Natalia Gołąb odbiera stypendium od Dyrektora Kowala

Takie spotkania, to my lubimy bardzo.

Tym razem zebraliśmy się, bo Dyrektorzy mieli do ogłoszenia kilka bardzo radosnych wieści.
Po pierwsze musieliśmy się na naszym forum pochwalić zaszczytem,
jaki nas poprzez osobę Natalii Gołąb dotknął niedawno:
Natalka została wyróżniona Stypendium Prezesa Rady Ministrów
i dyplom odebrała w bardzo uroczystych okolicznościach.
Gratulujemy raz jeszcze.

Ale to nie koniec motywacji do nauki.
Dyrektorzy ogłosili listę laureatów rankingu do stypendium z programu
„Tacy sami-edukacja ponadgimnazjalna” fundowanego przez
Unię Europejską oraz nasz Organ Prowadzący, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Na liście znalazło się 20 osób, które otrzymają stypendium w wysokości w sumie 5 tys. złotych w roku szkolnym –
to najlepsi uczniowie z najwyższą średnią z przedmiotów kierunkowych
oraz z najlepszymi ocenami z zachowania.
Co prawda na szczycie listy są uczniowie z punktacją nieosiągalną dla większości,
ale ostatnie miejsca są już osiągalne dla uczniów bez szóstek 🙂
To wszystko bardzo motywacyjnie wpływa na starania względem nauki
i osiągania jak najlepszych wyników również w działalności na rzecz Ośrodka.

Eh… szkoła wspierająca każde starania ucznia… – tak, to nasze szkoły!

PS.
Wspomnijmy tylko, że Dyrektor przypomniał również o tym,
że w tę zimową porę nie wychodzimy na dwór na przerwach
(w dziwnych celach, w obuwiu zmiennym i bez kurtek tym bardziej) –
w sumie to również się liczy do oceny z zachowania,
to wiadomo – prawda? 🙂