KUCHARSTWO

Kształcenie w kierunku kucharskim trwa na poziomie szkoły branżowej trzy lata.
Całość kształcenia (ogólne i zawodowe) odbywa się w naszym Ośrodku pod okiem doświadczonych nauczycieli kucharstwa
oraz kucharzy dzięki temu, że dysponujemy zarówno pracownią technologii gastronomicznej w szkole, 
jak i prowadzimy własne praktyki zawodowe w kuchni i stołówce szkolnej – uczniowie wyjątkowo cenią i lubią tę pracę.
Uczniowie nasi biorą również udział w różnych projektach, szkoleniach i warsztatach, pokazach wykraczających poza 
program nauki szkolnej. Prowadzą też nierzadko własne pokazy poza Ośrodkiem. 
Wyjątkowo korzystnym również jest możliwość wykazywania i doskonalenia swoich umiejętności
w trakcie różnych imprez o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym organizowanych w naszym Ośrodku 
(należą do nich również: obsługa bankietów, przyjęć, konferencji, itp…), w czasie których uczniowie mogą
rozwijać talenty dekoracyjne.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* pracownia technologii gastronomicznej w szkole

* praktyki w kuchni i stołówce szkolnej

* dodatkowe szkolenia i warsztaty (np. carving)

* obsługa imprez okolicznościowych

* promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

* ciekawe wycieczki zawodoznawcze

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.