TECHNIK POLIGRAFII I CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Nauka zakończona jest egzaminem zawodowym zewnętrznym
i jak w każdym technikum – możliwością zdawania matury. 

Technik cyfrowych procesów graficznych obsługuje różnego rodzaju programy graficzne
oraz typowe programy do składu komputerowego.
Z dostarczonych lub stworzonych materiałów wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego
obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki,
rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim – przygotowanie do druku 
oraz drukowanie w różnych formatach i typach wydruków. 

Wybierając kierunek TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH  będziesz miał możliwość:

  • tworzenia i obróbki cyfrowej fotografii i materiałów graficznych na komputerze
  • projektowania stron internetowych
  • przygotowania i publikowania multimediów
  • tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej
  • drukowanie publikacji prac graficznych
  • przygotowania materiałów reklamowych w różnych formatach

 Prezentację tego kierunku i jego zainteresowań znakomicie przygotowała podobna szkoła w Turku- 
tu można zobaczyć, na czym polega nauka w technikum na tym kierunku.

Na stronie    NABÓR DO SZKÓŁ    znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.