Prowadzi Magdalena Wargin

Terapia pedagogiczna, to niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe.

Terapia prowadzona jest 30 minut tygodniowo (2 h miesięcznie) w oparciu o Opinię WWRD wg programu zajęć opracowanego dla każdego dziecka, który zawiera:

I Rozwój sfery poznawczej dziecka.

  1. Stymulowanie wielozmysłowe.
  2. Usprawnianie motoryki małej.
  3. Usprawnianie motoryki dużej.
  4. Ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci bezpośredniej.
  5. Rozwijanie komunikacji.

II Rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej.

  1. Rozumienie norm moralno-społecznych.
  2. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Podczas pracy metody dostosowuję do wieku i możliwości dziecka.
Zajęcia prowadzę tematycznie uwzględniając najbliższe otoczenie i kalendarz
(pory roku, wydarzenia, święta i uroczystości).

W czasie pracy wykorzystuję między innymi:
– karty pracy (pisanie po śladzie, pisanie suchym flamastrem, kolorowanie, wycinanie, naklejanie, malowanie),
– układanki, puzzle, klocki, memory,
– historyjki obrazkowe, wiersze, bajki,
– programy komputerowe (program do bezpośredniej pracy z dzieckiem). Program aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, płyty z muzyką dla dzieci.