U T A L E N T O W A N I

Radość obcowania z młodymi ludźmi polega również na tym,
że można obserwować wykluwanie się talentów w najprzeróżniejszych dziedzinach.
Poniżej przedstawiamy tych, których talenty rozbłysły w trakcie nauki w naszym Ośrodku
pod wpływem naszej oferty edukacyjnej lub przy wsparciu obserwowanych zainteresowań.
Są w tym gronie też i tacy, którzy zdobywszy artystyczny warsztat u nas,
dojrzeli do tworzenia po ukończeniu kształcenia w naszym Ośrodku.

Ze wszystkich jesteśmy bardzo dumni.


Marta Sibińska - portret

 M a r t a   S i b i ń s k a

Absolwentka liceum ogólnokształcącego – rocznik 2013.


Bronisław Wójcik - portret

B r o n i s  ł a  w   W ó j c i k 

Absolwent liceum ogólnokształcącego – rocznik 2014.