Prowadzą: Jolanta Wojciechowicz-Gach, Barbara Żdanowicz, Jolanta Trznadel

W ramach zajęć WWR prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci w różnym wieku (od kilku miesięcy, aż po dzieci kończące przedszkole). Terapią logopedyczną objęte są dzieci z:
– wadą słuchu,
– opóźnionym rozwojem mowy,
– zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– rozszczepami,
– dyslalią,
– oraz innymi zaburzeniami mowy.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne?

Metody stosowane podczas zajęć dostosowane są do wieku dziecka oraz jego możliwości i ograniczeń.
Podczas każdych zajęć logopedzi starają się, by nauka przebiegała w formie zabaw i gier,
dlatego dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia logopedyczne.
Młodsze dzieci „bawią się” wspólnie z rodzicami na dywanie.
Każda wspólna aktywność kierowana jest przez logopedę,
który również na bieżąco przekazuje wskazówki do pracy w domu.
U starszych dzieci kładziony jest nacisk na koncentrację uwagi podczas pracy stolikowej.

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia w zakresie:
– karmienia,
– treningu słuchowego,
– prawidłowego oddechu,
– usprawniania aparatu artykulacyjnego,
– poszerzania słownictwa i budowania wypowiedzi, 
– komunikacji społecznej itp.

Nasze drzwi są zawsze otwarte dla rodziców.
Chętnie zapraszamy rodziców na zajęcia, podczas których mogą obserwować metody pracy logopedy,
uczyć się jak pracować w domu, a także włączać się aktywnie w ćwiczenia z dziećmi.

Specjaliści zajmują się także szkoleniem i przekazywaniem niezbędnej wiedzy rodzicom.
Często poruszane tematy to: sposoby karmienia, wprowadzanie pokarmów stałych do diety,
zabawy, gry logopedyczne oraz trening słuchowy w domu, porady dotyczące kupna zabawek,
książeczek i pomocy do użytku domowego, pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.