Prowadzi: Ewa Druszcz

Zajęcia z psychologiem ukierunkowane są na stymulację rozwoju dziecka w emocjonalnej, społecznej i poznawczej sferze funkcjonowania.
W czasie zajęć dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać emocje, a także konstruktywnie radzić sobie z takimi emocjami jak złość czy strach.
W zależności od potrzeb dziecka zajęcia zawierają także elementy treningu relaksacyjnego.
Istotnym celem zajęć jest także nabywanie przez dziecko umiejętności budowania poprawnych relacji społecznych,
rozumienia norm i zasad społecznych oraz adekwatnego do sytuacji reagowania.
W czasie zajęć nie brakuje także zadań mających na celu rozwój zdolności poznawczych dziecka, takich jak myślenie, pamięć, koncentracja uwagi.