Dobry start w rzemiośle – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Projekt DOBRY START W RZEMIOŚLE

Projekt DOBRY START W RZEMIOŚLE
Od września 2021 w naszym Ośrodku realizujemy ciekawy Projekt skierowany do uczniów szkół branżowych I i II stopnia oraz techników  a jego zakończenie i podsumowanie działań przewidywane jest na 2023 rok.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez różne formy wsparcia. W naszej szkole będą to między innymi: 

– staże zawodowe u pracodawców dla 14 uczniów,

– zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla 14 uczniów,

– wycieczki zawodoznawcze dla  uczniów objętych Projektem

– studia podyplomowe dla 2 nauczycieli

– doradztwo zawodowe

– szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli

Projekt realizowany jest również w: Zespole Szkół w Jaworze, Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie oraz w Dolnośląskim  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 we Wrocławiu. 

Projekt będzie realizowany w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami, w tym z branży inteligentnych specjalizacji regionu. W działania zaangażowana będzie organizacja pozarządowa Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz instytucja rynku pracy Dolnośląska Izba Rzemieślnicza.

Zainteresowani Projektem mogą się zgłaszać po informacje do Pani Marzeny Frydrych, szczegóły oraz dokumentacje rekrutacyjną znaleźć też można w zakładkach poniżej.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy 🙂