Technikum                                                         

W Technikum wdrażamy cztery nowe kierunki:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych       
  – prowadzący kierunek: mgr Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz, mgr Katarzyna Krupińska
 • technik poligrafii i cyfrowych procesów graficznych           
  – prowadzący kierunek: mgr Przemysław Sławik, mgr Agnieszka Rogala
 • technik informatyk                                              
  – prowadzący kierunek: mgr inż. Wojciech Dobrowolski, dr Justyna Kowal
 • technik technologii odzieży
  – prowadzący kierunek: mgr Marzena Frydrych

Zgodnie z założeniami najnowszej reformy szkolnictwa
kształcenie na poziomie technikum trwa obecnie:
5 lat dla absolwentów szkół podstawowych.

Wzory dokumentów potrzebnych do zapisu do szkoły znajdują się na stronie REKRUTACJA