Rodzice z dziećmi w trakcie zabawy karnawałowej

W naszym Ośrodku działa Rada Rodziców – 
rada ta pełni rolę przedstawicielską – reprezentuje rodziców uczniów naszego Ośrodka
i uczestniczy tym samym w prowadzeniu działalności naszej placówki.

W roku szkolnym 2019/2020 w skład Rady wchodzą Rodzice przyjeżdżający do Ośrodka często
i mają pełny wgląd w codzienną pracę Ośrodka – 
w razie potrzeby kontaktu, informacji czy potrzeby zgłaszania nowych spraw, inicjatyw czy postulatów.

Ponadto w skład Rady wchodzą osoby posługujące się zarówno językiem polskim, jak i polskim językiem migowym – 
żaden z rodziców nie ma więc problemu z komunikacją z przedstawicielami Rady. 

Numer konta Rady Rodziców:   Santander

52 1090 2398 0000 0001 4177 3846
Jest to numer konta dla wpłat składek na Radę Rodziców (działalność Rady na rzecz naszych uczniów).

 Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg z regulaminu Rady Rodziców)

  1. Uchwalenie wewnętrznej struktury i trybu pracy Rady Rodziców.
  2. Opiniowanie Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.
  3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego placówki.
  4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu Profilaktyki.
  5. Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
  6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
  7. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych  źródeł.
  8. O wydatkowaniu w/w funduszy decyduje Rada Rodziców a kontroluje wydatki komisja rewizyjna.

Poniżej zamieszczono dokumenty:

A. Regulamin działania Rady Rodziców.