W naszym Ośrodku istnieje aktywna Rada Rodziców, która odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu rodziców uczniów oraz wspieraniu działań naszej placówki. Rada ta pełni funkcję przedstawicielską – jest głosem rodziców i uczestniczy aktywnie w podejmowaniu decyzji dotyczących życia i działalności naszego Ośrodka.

Rada Rodziców składa się z rodziców, którzy regularnie uczestniczą w życiu naszej placówki, posiadając pełny wgląd w jej codzienną pracę. Są oni dostępni w razie potrzeby kontaktu, udzielania informacji oraz zgłaszania nowych inicjatyw, spraw czy postulatów.

Co istotne, skład Rady obejmuje osoby posługujące się zarówno językiem polskim, jak i polskim językiem migowym. Dzięki temu wszyscy rodzice mają możliwość swobodnej komunikacji z przedstawicielami Rady, co sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz współpracy na rzecz dobra naszych uczniów i naszego Ośrodka.

Numer konta dla wpłat składek na Radę Rodziców:

Santander
52 1090 2398 0000 0001 4177 3846Poniżej zamieszczono dokumenty:

A. Regulamin działania Rady Rodziców.