W naszym internacie mieszkają wychowankowie, dla których codzienne dojeżdżanie do szkoły nie jest możliwe. Dla zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków nauki stworzyliśmy przyjazne i funkcjonalne przestrzenie, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi.

Grupy wychowawcze składają się z 6-8 dzieci w podobnym wieku, co pozwala na budowanie bliskich relacji i wzajemne wsparcie. Każda grupa dysponuje świetlicą oraz sypialniami, zapewniającymi odpowiedni komfort i warunki do nauki oraz odpoczynku.

Nasi uczniowie są rozlokowani w trzech budynkach zgodnie z podziałem wiekowym.

Praca wychowawczo-profilaktyczna, rewalidacyjna i dydaktyczna jest prowadzona przez doświadczonych pedagogów, którzy dbają o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Atmosfera ciepła i serdeczności sprzyja budowaniu pewności siebie oraz rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych.

W codziennym rozkładzie uwzględniamy czas na naukę, odpoczynek oraz różnorodne zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe i artystyczne. Dzięki temu nasi podopieczni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdobywania nowych umiejętności.

Pobyt w internacie jest nieodpłatny, a uczniowie płacą jedynie za wyżywienie. Dzięki temu staramy się zapewnić wszystkim naszym wychowankom warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi i wszechstronnej edukacji.