Internat

W internacie mieszkają wychowankowie, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać do szkoły.
W grupach wychowawczych jest 6-8 dzieci w podobnym wieku.
Każda grupa ma do swojej dyspozycji świetlice i sypialnie.

Uczniowie rozlokowani są w trzech budynkach według podziału wiekowego:
w tzw. „białym domu” mieszkają uczniowie szkoły podstawowej,
w internacie „małym” (tym przy wjeździe do Ośrodka) mieszkają uczniowie szkoły branżowej,
a w „pałacyku” młodzież najstarsza – branżowa szkoła II stopnia, liceum i technikum.

Pod okiem doświadczonych surdopedagogów prowadzona jest praca wychowawczo – profilaktyczna, rewalidacyjna i dydaktyczna, również w różnych kołach zainteresowań.

Codzienny pobyt w internacie to wytężona praca nad kształtowaniem osobowości i kompetencji komunikacyjnych naszych wychowanków, ale przede wszystkim to przebywanie w atmosferze ciepła i serdeczności. Surdopedagodzy pracujący w internacie otaczają wszystkich wychowanków życzliwą opieką wychowawczą i rewalidacyjną, starając się kompensować ubytki słuchu i wpływać na wszechstronny rozwój podopiecznych.

W rozkładzie dnia uwzględnia się czas na odpoczynek, naukę własną, czynności porządkowe oraz różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – rewalidacyjne, kulturalne, oświatowe, edukację ekologiczną, zajęcia sportowe, artystyczno – techniczne, porządkowo – gospodarcze, edukację prozdrowotna oraz wychowanie komunikacyjne.

Pobyt w internacie jest nieodpłatny.

Podopieczni płacą wyłącznie za wyżywienie (wyłącznie tzw. wsad do kotła).


Wychowawcy grup w internacie w roku szkolnym 2022 / 2023


 

*grupaklasywychowawcylokum
 Bydgoszcznajmłodsi: przedszkole, klasy I-IVp. Sylwia Bordulak, p. Małgorzata Wichańska-Tlakbiały dom
 Sławnoklasy V i VI SPp. Małgorzata Grzeszczuk, p. Agnieszka Kowalczykbiały dom
 Oleckoklasy VII i UKRp. Agnieszka Zając, p. Rafał Tlak biały dom
 Wrocławklasy I-III BSp. Krzysztof Sobucki, p. Wiesław Kowalczykmały internat
 Przemyślklasy VIII + I BSp. Lidia Paterman, p. Sławomir Krynickimały internat
 Wejherowoklasy VIII SP i II de BSp. Lidia Paterman, p. Aleksandra Jasińskamały internat
 Technikum Iklasy I -II technikump. Anna Kur, p. Anna Pokspałacyk
 Technikum II klasy III i IV technikump. Maja Terlecka, p. Basia Weber, p. Alina Brzezińskapałacyk
Warszawaklasy III SB + I SB II st.p. Ewa Dobrowolska, p. Anna Badowskapałacyk
 Poznańklasy SPP + p. Iwona Kuźnicka, p. Zofia Sabatpałacyk