Szkoła policealna

W Szkole policealnej kształcimy w zawodach:

– florysta                         – nauczyciel prowadzący kierunek: mgr Marzena Frydrych

– technik informatyk      – kierunek niedostępny z powodu najnowszej reformy edukacji

W przygotowaniu nowe kierunki.

Wzory dokumentów potrzebnych do zapisu do szkoły znajdują się na stronie REKRUTACJA

 

czytaj więcej: