Wszystkim uczniom polecamy atrakcyjne projekty zawodoznawcze – Z Modą na Euro 2012, Florysta Dekorator i Kucharz – Pasja. Wszystkie projekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, więc i ty weź w nich udział.

Z Modą na Euro 2012

Projekt zawodoznawczy ,, Z modą na Euro 2012 ” był jednym z działań w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II. Działanie realizowane było w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2012. Projekt to działanie mające na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego, w tym specjalnego, w kontekście przemian na dolnośląskim rynku pracy.Działania realizowane były przez grupę dziewcząt z klas I – III ZSZ. Działania realizowane w czasie trwania projektu obejmowały:

•przygotowanie przez młodzież pod kierunkiem opiekunów, kolekcji wyrobów odzieżowych nawiązujących do zbliżającego się ,,EURO 2012”,

•zaprezentowanie kolekcji – zaproszonym gościom, podczas uroczystości szkolnych a także w środowisku lokalnym,

•wydruk EURO-KALENDARZY, w których umieszczone są zdjęcia z sesji fotograficznej – której tematem były uszyte sukienki, utrzymane w sportowej stylizacji.

Projekt to narzędzie motywacji uczniów do aktywnej postawy wobec pracy, do kreatywności i szerszego spojrzenia na wykonywany zawód. Ponadto uczniowie mogli zmierzyć swe siły w różnych rolach – z jakimi przyjdzie im zetknąć się podczas realizacji Projektu.

Wszystkie z wymienionych rezultatów, stały się również narzędziem marketingowym, w środowisku lokalnym, przed zbliżającymi się meczami piłkarskimi na stojącym nieopodal Ośrodka MIEJSKIM STADIONIE zbudowanym na EURO 2012.

W projekcie wzięło udział 13 uczennic które realizowały zaplanowane działania pod kierunkiem nauczycielek: mgr Grażyny Fedeczko i mgr Marzeny Frydrych. Wszystkie te działania były możliwe dzięki zaangażowaniu Lidera Projektu Pani Aliny Brzezińskiej oraz Dyrekcji Ośrodka , która wspierała młodzież.