Zapisy do szkół na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo – informujemy, że trwa rekrutacja do naszych szkół.
Zapisu do którejkolwiek ze szkół można dokonać u wicedyrektorów
:

do spraw wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkola, szkoły podstawowej
mgr Joanna Błaszczyk

tel.71 353-64-69 w. 35

e-mail: 
blaszczyk.joanna@oswdn.wroclaw.pl
kształcenie ponadpodstawowe i przedmioty zawodowe ogólne (szkoły branżowe, technikum, liceum)
mgr Krzysztof Kowal

tel. 71 353-64-69 w. 30

e-mail: 
 kowal.krzysztof@oswdn.wroclaw.pl


kształcenie zawodowe (szkoły branżowe, technikum)
mgr Ireneusz Talaga

tel. 71 353-64-69 w. 55

e-mail:
talaga.ireneusz@oswdn.wroclaw.plRekrutacja 2024/2025

W roku szkolnym 2022/2023 przyjmujemy zapisy do następujących szkół i etapów kształcenia:

wczesne etapy edukacyjne

szkoły ponadpodstawowe

 • program wczesnego wsparcia rozwoju

 • przedszkole

 • szkoła podstawowa klasy I-VIII

 • szkoła przysposabiająca do pracy
 • branżowa szkoła I stopnia (3 lata):
  • krawiec
  • stolarz
  • kucharz
 • branżowa szkoła II stopnia (2 lata):
  • technik przemysłu mody
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • liceum ogólnokształcące (4 lata)
 • technikum (5 lat):
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik informatyk
  • technik przemysłu mody
 • szkoła policealna: florystyka (1 rok)

 • ** uczniowie nie płacą za materiały wykorzystane podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • Skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • Dokumentacja medyczna
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu
 • 2 zdjęcia

Wzory dokumentów do pobrania

 • Podanie o przyjęcie do Ośrodka
 • Prośba o skierowanie do jednostki samorządu terytorialnego