Przedszkole

W Ośrodku  prowadzone przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 
Dziećmi zajmują się zmianowo dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela.

Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Pracujemy na programach rożnych wydawnictw, np. „Plac Zabaw” czy „Tropiciele”,
które zostają dostosowane do możliwości dzieci z wadą słuchu.

Podczas zajęć nauczyciel dostosowuje komunikację do indywidualnych potrzeb dziecka.
Porozumiewając się z wychowankami miga, używa alfabetu palcowego, mówi oraz często dodatkowo wspiera przekaz obrazami.

Poza określonym ustawowo czasem na zajęcia dydaktyczne, pobyt na powietrzu i swobodną zabawę
odbywają się następujące zajęcia:

•    codzienne ćwiczenia psychostymulacyjne, poprawiające relacje między dziećmi, uczące współpracy, usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację.

Stosujemy metody:

  • kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
  • metoda M. CH Knill’ów,
  • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Odbywają się także zajęcia rewalidacyjne, takie jak:

  • muzykoterapia,
  • język migowy,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • biblioterapia,
  • indywidualne zajęcia logopedyczne.

W ciągu całego roku szkolnego  organizowane są zajęcia edukacyjne w terenie,
np. zajęcia w Straży Pożarnej, w muzeach, w zoo
oraz wyjścia do teatru, do kina, do parku, na rynek  itp.

Dodatkowo wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie  Wczesnego Wspomagania Rozwoju
objęte są taką pomocą.
Dzięki temu każde dziecko ma dodatkowe zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i integracji sensorycznej.

W trakcie roku szkolnego przedszkole czynnie angażuje się w wiele apeli, akademii i imprez w Ośrodku.
Dzieci występują, np. podczas Święta Muzyki czy Dnia Babci i Dziadka.
Uczestniczą wraz z rodzicami w imprezach takich jak Święto Pluszowego Misia, Bal Karnawałowy, Święto Rodziny.
Dodatkowo poza Ośrodkiem grupa przedszkolna bierze udział w konkursach,
np. cykliczny konkurs o ptakach.
Przedszkole współpracuje także z innymi placówkami oświatowymi na terenie Wrocławia.

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły