dr Grzegorz Ćwiertniewicz

Dyrektor ośrodka

Joanna
Błaszczyk

Wicedyrektor

Krzysztof
Kowal

wicedyrektor

Alina
Brzezińska

wicedyrektor

Ireneusz
Talaga

Kierownik szkolenia praktycznego

DYREKTOR OŚRODKA
dr Grzegorz Ćwiertniewicz

tel. 71 353-64-69

e-mail: cwiertniewicz.grzegorz@oswdn.wroclaw.pl


Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła podstawowa

mgr Joanna Błaszczyk

tel.71 353-64-69 w. 35

e-mail: blaszczyk.joanna@oswdn.wroclaw.pl


Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych

  • kształcenie ponadpodstawowe i przedmioty zawodowe ogólne (szkoły branżowe, technikum, liceum)

mgr Krzysztof Kowal

tel. 71 353-64-69 w. 30

e-mail: kowal.krzysztof@oswdn.wroclaw.pl


Wicedyrektor do spraw wychowania

  • internat

mgr Alina Brzezińska

tel.71 353-64-69 w. 29

e-mail: brzezinska.alina@oswdn.wroclaw.pl


Kierownik szkolenia praktycznego

  • kształcenie zawodowe (szkoły branżowe, technikum)

mgr Ireneusz Talaga

tel.71 353-64-69 w. 55

e-mail: talaga.ireneusz@oswdn.wroclaw.pl