Dyrekcja

Krzysztof Kowal

dyrektor ośrodka

Joanna Błaszczyk

wicedyrektor

Wojciech Dobrowolski

wicedyrektor

Alina Brzezińska

Wicedyrektor

Dyrektor Ośrodka
mgr Krzysztof Kowal

tel. tel/fax: 071 353-48-77 ; 71 353-64-69 w.45

e-mail: kowal.krzysztof@oswdn.wroclaw.pl

tel.71 353-64-69 w. 35


Wicedyrektor do spraw wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkola, szkoły podstawowej
mgr Joanna Błaszczyk

tel.71 353-64-69 w. 35

e-mail: blaszczyk.joanna@oswdn.wroclaw.pl


Wicedyrektor do spraw kształcenia ponadpodstawowego i zawodowego (szkoły branżowe, technikum, liceum)
mgr i inż. Wojciech Dobrowolski

tel. 71 353-64-69 w. 30

e-mail: dobrowolski.wojciech@oswdn.wroclaw.pl


Wicedyrektor do spraw wychowania (internat)
mgr Alina Brzezińska

tel.71 353-64-69 w. 29

e-mail: brzezinska.alina@oswdn.wroclaw.pl