• Statut
  • System Oceniania Zachowania
  • Program wychowawczo-profilaktyczny

*** W przygotowaniu

  • Standardy Ochrony Małoletnich – całość
  • Standardy Ochrony Małoletnich – skrót
  • Upoważnienie osób trzecich do odbioru dziecka z Ośrodka
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku absolwenta
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku pracownika
  • Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie

WYCHOWAWCY KLAS W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

PRZEDSZKOLE

 

 grupanauczycielekontakt mailowy
    
 grupa I – młodszap. Dagmara Kraus,
p. Weronika Grosicka
kraus.dagmara@oswdn.wroclaw.pl grosicka.weronika@oswdn.wroclaw.pl
 grupa II – starszap. Anna Drzewiecka, p.Katarzyna Kosztowniakdrzewiecka.anna@oswdn.wroclaw.pl kosztowniak.katarzyna@oswdn.wroclaw.pl
    

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 klasawychowawcakontakt mailowy
klasa I AKrystyna Pietrzakpietrzak.krystyna@oswdn.wroclaw.pl
klasa I BAleksandra Talagatalaga.aleksandra@oswdn.wroclaw.pl
klasa I COksana Shyposhashyposha.oksana@oswdn.wroclaw.pl
  klasa II Ap.  Małgorzata Żmuda zmuda.malgorzata@oswdn.wroclaw.pl
 klasa III Ap. Marta Tokartokar.marta@oswdn.wroclaw.pl
 klasa IV Ap. Aleksandra Oleksykoleksyk.aleksandra@oswdn.wroclaw.pl
 klasa V Ap. Michał Gułowskigulowski.michal@oswdn.wroclaw.pl
 klasa V Bp. Mirosław Boguszewskiboguszewski.miroslaw@oswdn.wroclaw.pl
klasa V CSp. Wioletta Różyckarozycka.wioletta@oswdn.wroclaw.pl
klasa VI Ap. Małgorzata Pelowskapelowska.malgorzata@oswdn.wroclaw.pl
klasa VII Ap. Marta Skobejkoskobejko.marta@oswdn.wroclaw.pl
klasa VII Bp. Ewa Skinderowiczskinderowicz.ewa@oswdn.wroclaw.pl
 klasa VII Cp. Anna Noganowicznoganowicz.anna@oswdn.wroclaw.pl
 klasa VII DSp. Martyna Błaszczykblaszczyk.martyna@oswdn.wroclaw.pl
 klasa VIII Ap. Tomasz Bordulakbordulak.tomasz@oswdn.wroclaw.pl
 klasa VIII Ap. Mariola Kłosklos.mariola@oswdn.wroclaw.pl
 

 

ŚWIETLICA

 

 grupanauczycielkontakt mailowy
    
 grupa Ip. Ludmiła Gocgoc.ludmila@oswdn.wroclaw.pl
 grupa IIp. Edyta Żmudazmuda.edyta@oswdn.wroclaw.pl
 grupa III
    

 

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

 

 klasabranżawychowawcakontakt mailowy
 
klasa
1a
kucharskap. Małgorzata Warzecha-Mazurkiewiczwarzecha-mazurkiewicz.malgorzata@oswdn.wroclaw.pl
klasa
1b
kucharskap. Ireneusz Talagatalaga.ireneusz@oswdn.wroclaw.pl
klasa
1cd
krawiecko-
stolarska
p. Piotr Schickschick.piotr@oswdn.wroclaw.pl
klasa 2abkucharz-stolarzp. Radosław Karszniakarsznia.radoslaw@oswdn.wroclaw.pl
 klasa
3a
stolarskap. Piotr Kondratowiczkondratowicz.piotr@oswdn.wroclaw.pl
     

 

BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia

 

 klasabranżaopiekunkontakt mailowy
     
1 Atechnik przemysłu modyp. Marzena Frydrychfrydrych.marzena@oswdn.wroclaw.pl
 2 ABtechnik żywienia i usług gastronomicznych p. Marzena Frydrychfrydrych.marzena@oswdn.wroclaw.pl
     

 

  

TECHNIKUM

 

 klasabranżawychowawcakontakt mailowy
     
1 TKtechnik żywienia
i usług gastronomicznych
p. Katarzyna Krupińskakrupinska.katarzyna@oswdn.wroclaw.pl
1 TItechnik informatykp. Juliusz Kurkur.juliusz@oswdn.wroclaw.pl
1 TCtechnik grafiki
i poligrafii cyfrowej
p. Przemysław Sławikslawik.przemyslaw@oswdn.wroclaw.pl
2 TItechnik informatykp. Joanna Surowieckasurowiecka.joanna@oswdn.wroclaw.pl
2 TCtechnik grafiki
i poligrafii cyfrowej
p. Aleksandra Lenartlenart.aleksandra@oswdn.wroclaw.pl
 3 TCtechnik grafiki
i poligrafii cyfrowej
p. Agnieszka Rogalarogala.agnieszka@oswdn.wroclaw.pl
 4 TItechnik informatykp. Magdalena Kondratowiczkondratowicz.magdalena@oswdn.wroclaw.pl
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 klasawychowawcakontakt mailowy
    
1 LOp. Elżbieta Selwaselwa.elzbieta@oswdn.wroclaw.pl
 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

 klasawychowawcakontakt
    
 I-III SPPp. Magdalena Żmudazmuda.magdalena@oswdn.wroclaw.pl
    

 

 

WYCHOWAWCY GRUP W INTERNACIE

*grupaklasywychowawcylokum
 Bydgoszcznajmłodsi: przedszkole, klasy I-II SPp. Sylwia Bordulak,
p. Małgorzata Wichańska-Tlak
biały dom
 Sławnoklasy III, Va i Vb SPp. Aleksandra Jasińska,
p. Agnieszka Kowalczyk
biały dom
 Oleckoklasy VI, VII a i VII bp. Agnieszka Zając,
p. Rafał Tlak
 biały dom
 Wrocławklasa VIII SP, I BS – stolarzep. Krzysztof Sobucki,
p. Wiesław Kowalczyk
mały internat
 Przemyślklasy BS: I a i b, II kucharska,
III stolarska dziewczyny
p. Lidia Paterman,
p. Sławomir Krynicki
mały internat
 Poznańklasy SPPp. Zofia Sabat,
p. Iwona Kuźnicka
mały internat
Oleckoklasy BS II stop. + LOp. Badoiwska
p. Brzezińska
pałacyk
 Technikum
I
klasy I -II technikump. Marzena Sargun
p. Ewa Dobrowolska
pałacyk
 Technikum II klasy I TK i II TIp. Maja Terlecka,
p. Basia Weber,
pałacyk
Technikum IIIklasy II TI, TC, III TCp. Anna Kur
p. Anna Poks
pałacyk