W naszym Ośrodku nieustannie dążymy do zapewnienia optymalnych warunków nauki dla każdego ucznia, dlatego też prowadzimy nauczanie indywidualne, które dedykowane jest uczniom, u których zdiagnozowano taką potrzebę.

W ramach tego trybu nauczania, uczniowie otrzymują 8 do 10 godzin zajęć indywidualnych tygodniowo z wybranych przedmiotów głównych, równocześnie uczestnicząc w zajęciach grupowych, takich jak zajęcia plastyczne, wychowanie fizyczne, technika czy informatyka. Ta równowaga pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych oraz budowanie relacji między uczniami, a także kształtuje postawę tolerancji wśród naszej społeczności uczniowskiej.

Dla każdego ucznia, który uczestniczy w nauczaniu indywidualnym, opracowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), który jest adaptowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami ucznia. Ten program jest efektem współpracy nauczycieli, specjalistów oraz rodziców, co pozwala na pełne uwzględnienie potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Decyzja o przyznaniu uczniowi trybu nauczania indywidualnego opiera się na orzeczeniu poradni pedagogiczno-psychologicznej, a następnie Dyrektor opracowuje indywidualny plan zajęć lekcyjnych. Ważne jest, że uczestnictwo w tym trybie nauczania nie ogranicza dostępności uczniów do innych form nauki czy rewalidacji, takich jak zajęcia logopedyczne, muzyczne, sportowe czy korekcyjne, co zapewnia wszechstronne wsparcie i rozwój każdego ucznia.