Klasy I-IV: Edukacja wczesnoszkolna

Okres ten to szczególny czas zdobywania nowych doświadczeń i samodzielności przez dzieci, dlatego traktowany jest przez nas z wielką troskliwością i zaangażowaniem.

Uczniowie pozostają pod opieką jednego nauczyciela i z nim uczą się

  • liczenia, czytania, pisania, rysowania,
  • odczytywania z ust, rozpoznawania dźwięków, migania,
  • zdobywania wiedzy o najbliższym otoczeniu.

Najważniejsze jest:

  • dać dziecku możliwość szybkiego zaaklimatyzowania się wśród swoich rówieśników i nowych nauczycieli,
  • pomóc mu w zaadoptowaniu się do nowych sposobów kontaktu z otoczeniem i do obowiązków szkolnych,
  • aby każde dziecko mogło odnaleźć się w szkole i odnosić sukcesy,
  • aby czuło się bezpiecznie wśród przyjaznych ludzi i budowało wiarę w swoje umiejętności poprzez pokonywanie kolejnych progów edukacyjnych.

Staramy się pomóc dzieciom w ich trudnej pracy przez liczne zajęcia indywidualne, usprawnianie funkcji słabiej rozwiniętych. Prowadzimy wytężoną pracę nad sprawnością słuchową, rozwojem zdolności artykulacyjnych i językowych. Szczególnie wzmożoną jest w tym okresie terapia logopedyczna, którą objęte są wszystkie dzieci młodsze. Ogromne znaczenie dla rozwoju naszych dzieci mają zajęcia gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i psychologicznej, logorytmiki prowadzone przez specjalistów tych dziedzin.

Klasy V – VIII

W klasach starszych nauczanie zostaje rozszerzone o lekcje w blokach przedmiotowych. Szczególną troską tego etapu nauczania jest rozwój zdolności komunikacyjnych dzieci, zgodnie z ustalonymi wcześniej ich możliwościami. Jest to czas wychodzenia dzieci poza najbliższe otoczenie i środowisko językowe. Dzieci mogą rozwijać swoje szczególne uzdolnienia w kołach zainteresowań, prowadzonych przez specjalistów w bogato wyposażonych pracowniach.

Mała liczebność klas jest podstawą zindywidualizowanego procesu nauczania. Daje to możliwość dogłębnego poznania dziecka, jego możliwości, potrzeb i objęcie go wielokierunkowym oddziaływaniom. W nauczaniu stosuje się metodę totalnej komunikacji. To porozumiewanie się za pomocą wszystkich dostępnych środków: mowy ustnej, języka migowego, daktylografii, fonogestów, odczytywania mowy z ust, pisania, czytania, wykorzystywania resztek słuchu. Szkoła jest dla dzieci drugim domem, więc czas spędzony tutaj jest nie tylko czasem nauki, ale i zabawy.

Teren całego Ośrodka daje wiele możliwości prowadzenia ciekawych zajęć i zabaw poza klasą. W ciągu roku wspólnie obchodzimy uroczystości urodzinowe dzieci. Poznawanie świata to również doświadczanie i uczestniczenie w wielu wydarzeniach mających miejsce na terenie Ośrodka i poza nim.

Nasz szkolny „bus” pozwala nam bezpiecznie i szybko być tam, gdzie dzieją się ciekawe i nowe dla nas wydarzenia. Zwiedzamy wystawy, muzea, ciekawe miejsca pracy innych ludzi. Odwiedzamy naszych podopiecznych, w ramach zajęć poznawczych i integrujących, w ich domach, razem z innymi dziećmi. Jeździmy na wycieczki, poznając nowe miasta i ich ciekawe okolice.