Każdy uczeń oraz Rodzic ma dostęp do dziennika elektronicznego, a w nim wszystkie potrzebne informacje dotyczące nauki dziecka. Poniżej podręczne pliki zbiorcze:

PLAN LEKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZOLNY 2022/2023

** wersja pierwsza – może ulec zmianie w pierwszych tygodniach września


Plan szkoły podstawowej 2022/2023

aby pobrać plik kliknij link: plan szkoły podstawowej


PLAN LEKCJI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA R.SZK. 2022/2023 

** wersja pierwsza – może ulec zmianie w pierwszych tygodniach września

aby pobrać plik kliknij w link plan szkół ponadpodstawowych