Każdy uczeń oraz Rodzic ma dostęp do dziennika elektronicznego, a w nim wszystkie potrzebne informacje dotyczące nauki dziecka. Poniżej podręczne pliki zbiorcze:

PLAN LEKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZOLNY 2023/2024

** Pierwszy szkic planu – może ulegać drobniejszym zmianom i uzupełnieniom


Plan lekcji SP
Plan lekcji szkoły podstawowej II semestr

aby pobrać plik kliknij link: plan szkoły podstawowej


PLAN LEKCJI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA R.SZK. 2023/2024 

W PRZYGOTOWANIU

aby pobrać plik kliknij w link plan szkół ponadpodstawowych