– Nauczyciele w szkole

** w przygotowaniu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami

Facebook
YouTube
Instagram

Kontakt:
ul. Dworska 8
54-144 Wrocław

Telefon centrala – (071) 353-64-69
e-mail: sekretariat@oswdn.wroclaw.pl

Back to top
Facebook
YouTube
Instagram