WZORY DOKUMENTÓW OGÓLNYCH DO POBRANIA

Podanie o przyjęcie do Ośrodka

Prośba o skierowanie do jednostki samorządu terytorialnego

Upoważnienie osób trzecich do odbioru dziecka z Ośrodka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku absolwenta

Zgoda na wykorzystanie wizerunku pracownika

 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie

 

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM EPIDEMICZNYM

Zgoda na pomiar temperatury dziecka

Zgoda na pomiar temperatury – pełnoletni uczniowie

Cotygodniowa deklaracja zdrowia – uczniowie pełnoletni